HTML

++ 387 (0)35 369 367
Javni pozivi i obavještenja

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

20.02.2020 09:38
 
U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK-a objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga nadogradnje Informacionog Sistema Finansijskog Upravljanja za Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, sa verzije Oracle EBS 11.5.10.2. na aktuelnu verziju Oracle ERP and Procurement Cloud. Tenderska dokumentacija se nalazi u Ministarstvu finansija TK, Ul. Turalibegova broj 40, 75 000 Tuzla i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.
0 0