HTML

+387 (0)35 369 367
Aktivnosti ministarstva

OBAVJEŠTENJE

 

09.03.2023 15:11
Slika
 
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je dana 09.03.2023. godine a na osnovu Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme – linearni akcelartor sa CT simulatorom, doznačilo novčana sredstva u iznosu od 7.008.333,00 KM, Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je u ranijem periodu doznačilo Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla 741.667,00 KM, tako da su u cijelosti ispoštovane preuzete obaveze sufinansiranja nabavke medicinske opreme.
0 0