HTML

+387 (0)35 369 367
Aktivnosti ministarstva

OTVORENA JAVNA RASPRAVA U VEZI SA NACRTOM BUDŽETA TK ZA 2023. GODINU

 

06.12.2022 10:44
Slika
 
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je, u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, pripremilo Program i uputilo u Javnu raspravu nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2023. godinu.

                Javna rasprava će biti otvorena od 06.12.2022. godine i trajati će 10 dana, odnosno do 15.12.2022. godine.

                Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu, te da svoje prijedloge, sugestije i mišljenja u pisanoj formi dostave Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona lično, putem pošte ili na e-mail: mfk.edina@bih.net.ba .

Po završetku Programa javne rasprave, Ministarstvo finansija će sačiniti Izvještaj o rezultatima javne rasprave, a koji Izvještaj će, nakon usvajanja od strane Vlade TK-a, poslužiti kao osnova za kreiranje Prijedloga Budžeta TK-a za 2023. godinu i Prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta za 2023. godinu.
0 0