HTML

+387 (0)35 369 367

Aktivnosti ministarstva

Slika
U okviru Projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ u periodu od oktobra do decembra 2022. godine, u saradnji sa kantonalnim Ministarstvima finansija, organizovane su radionice za predstavnike kantonalnih pilot budžetskih korisnika na temu programskog budže...

OBAVJEŠTENJE

16.01.2023 14:38
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 17.01.2023. godine (utorak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja – civilne žrtve rata za mjesec decembar 2022. godine i to: 1. Federalni dio u iznosu od 312.600,50 KM 2. Kantonalni dio u iznosu...

OBAVJEŠTENJE

09.01.2023 15:11
Slika
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će dana 10.01.2023. godine (utorak) izvršiti isplatu subvencija troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama u ukupnom iznosu od 174.489,00 KM. Navedenom isplatom su obuhvaćena 262 korisnika.

OBAVJEŠTENJE

06.01.2023 08:32
Slika
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će dana 06.01.2023. godine (petak) izvršiti isplatu subvencija kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih u ukupnom iznosu od 174.500,00 KM. Navedenom isplatom je obuhvaćeno 76 korisnika.

OBAVJEŠTENJE

29.12.2022 13:55
Slika
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će dana 30.12.2022. godine (petak) izvršiti isplatu za potrebe stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica u ukupnom iznosu od 308.296,43 KM. Navedenom isplatom je obuhvaćeno 50 korisnika.

OBAVJEŠTENJE

29.12.2022 13:54
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 30.12.2022. godine (petak) izvršiti isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec decembar 2022. godine u ukupnom iznosu od 771.198,79 KM. Navedenom naknadom je obuhvaćeno 4.119 korisnika.

OBAVJEŠTENJE

28.12.2022 12:16
Slika
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će dana 28.12.2022. godine (srijeda) izvršiti isplatu novčanih sredstava u iznosu od 10.000.000,00 KM na ime nabavke medicinske opreme Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla. Navedenom isplatom Vlada Tuzlanskog kantona iskazuje svo...

OBAVJEŠTENJE

28.12.2022 10:27
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 29.12.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja – novčana naknada porodiljama koje su u radnom odnosu u ukupnom iznosu od 239.646,39 KM, a po osnovu dokumentacije dostavl...

OBAVJEŠTENJE

28.12.2022 10:26
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 29.12.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnih davanja: stalna novčana pomoć privremena novčana pomoć jednokratna novčana pomoć prehrana djeteta do 6 mjeseci jednokratna novčana pomoć za op...

OBAVJEŠTENJE

16.12.2022 08:58
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 16.12.2022. godine (petak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja – civilne žrtve rata za mjesec novembar 2022. godine i to: 1. Federalni dio u iznosu od 313.454,89 KM 2. Kantonalni dio u iznosu...
Slika
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je, u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, pripremilo Program i uputilo u Javnu raspravu nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2023. godinu.                Javna rasprava će biti otvorena od 06.12.2022. godine i...

OBAVJEŠTENJE

30.11.2022 13:29
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 01.12.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec novembar 2022. godine u ukupnom iznosu od 771.364,00 KM. Navedenom naknadom je obuhvaćeno 4.175 koris...
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 24.11.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu subvencioniranja troškova prijevoza djece, učenika i studenata za mjesec oktobar 2022. godine u ukupnom iznosu od 145.410,00 KM. Navedenom naknadom je obuhv...

Podrška razvoju Kantona

23.11.2022 14:40
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 24.11.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu po projektu „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu – subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Navedenom ...

OBAVJEŠTENJE

21.11.2022 15:12
Slika
Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 22.11.2022. godine (utorak) izvršiti isplatu korisnicima sredstava po osnovu Javnog poziva Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za sufinansiranje manifestacija kulture u iznosu od 21...
0 0