HTML

++ 387 (0)35 369 367

O ministarstvu

MINISTARSTVO FINANSIJA
Adresa: Turalibegova 40., Tuzla
Tel : ++ 387 (0)35 369 367
Fax : ++ 387 (0)35 250 534
e-mail : minfintk@bih.net.ba
min
MINISTAR
Suad Mustajbašić
Biografija
Rukovodeći službenici:

 • SEKRETAR MINISTARSTVA: Merima Hajdarević
 • POMOĆNIK MINISTRA ZA PLANIRANJE BUDŽETA: Edina Kurević
 • POMOĆNIK MINISTRA ZA TREZOR: Bahrija Jusupović

Ministarstvo finansija vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlašćenja Kantona, a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja;
 • praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona, a u skladu sa federalnim zakonom;
 • sistem taksi iz nadležnosti Kantona;
 • sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona;
 • finansiranje funkcija Kantona - izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona;
 • sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona;
 • praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona;
 • sistem fondova Kantona;
 • inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
 • pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
 • sistem finansiranja općih i društvenih potreba;
 • utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju finansijskih sredstava;
 • osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona;
 • ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona;
 • vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti
0 0