HTML

++ 387 (0)35 369 367

Javni pozivi i obavještenja

Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku, kvalifikacionim uslovima i kriterijima za izbor poslovnih banaka za potrebe Budžeta Tuzlanskog kantona (,,Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 17/20), člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. Zakon o trezoru Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedei...
U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK-a objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga nadogradnje Informacionog Sistema Fina...
U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: ODRŽAVANJA PROGRAMSKIH PROIZVODA RAS (rasp...
U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga održavanja TEHNIČKOG I FUNKCIONALNOG ODRŽAV...
0 0