HTML

+387 (0)35 369 367

Organizaciona struktura Ministarstva

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva utvrđuje se:

  • unutrašnja organizacija Ministarstva, vrste organizacionih jedinica i njihove nadležnosti;
  • sistematizacija radnih mjesta;
  • rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;
  • stručni kolegij i radna tijela Ministarstva;
  • saradnja u vršenju poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva;
  • programiranje i planiranje rada;
  • način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika;
  • ostvarivanje javnosti rada Ministarstva;
  • prijem pripravnika

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
0 0